Gıda temizliği, gıda güvenliğinin ilk ve vazgeçilmez şartıdır!

Gıda güvenliği; sağlıklı bir toplum olmanın temel koşuludur. Tüketiciler her geçen gün daha bilinçli hareket etmekte, daha sorgulayıcı bir rol üstlenmektedir.